Bộ Xây Dựng Rà Soát, Cắt Bỏ Các Thủ Tục Không Cần Thiết

Bộ Xây dựng thành lập Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng do COVID-19. Ảnh Cao Nguyên.