Đại Hội Cổ Đông Bất Thường Năm 2021 Công Ty Cổ Phần Hoa Mai Quán

Thứ 7 ngày 13 tháng 11 năm 2021 vừa qua, công ty cổ phần Hoa Mai Quán đã cho tổ chức cuộc họp đại hội cổ đông bất thường 2021 nhằm thống nhất các nhiệm vụ trọng tâm và đồng thời bầu ra HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Cụ thể, thành phần đại biểu và khách mời gồm có: Ông Nguyễn Hải- Chủ tịch Tập đoàn Hồng Hạc đồng thời là cổ đông công ty, Ông Nguyễn Hữu Ân- Tổng giám đốc, đồng thời là cổ đông công ty, ông Phạm Minh Tâm- Phó tổng giám đốc kinh doanh, ông Nguyễn Hữu Tứ, ông Trần Hoàng Nhịn và bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh là cổ đông công ty và các cấp quản lý của tập đoàn Hồng Hạc và Hoa Mai Quán.

Trước tình hình dịch bệnh Covid vẫn còn khá phức tạp, trong công tác chuẩn bị và diễn ra xuyên suốt cuộc đại hội, Hoa Mai Quán luôn tuân thủ quy tắc 5K, tiến hành xét nghiệm nhanh cho từng quý đại biểu có mặt.

Với sự nhất trí cao, đại hội đã thông qua quy Chế Bầu TV.Hội Đồng Quản Trị, Quy Chế Tổ Chức Đại Hội Cổ Đông – Cty CP Hoa Mai Quán và đồng thời cũng thông qua các Quy Chế Hoạt Động TV.HĐT, Chính sách thù lao TV.HĐQT, Phương Án Kinh Doanh 2021 – 2026, bầu ra TV.HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026

Với sự biểu quyết 100%, đại hội đã bầu ra được thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026: Ông Nguyễn Hải, ông Nguyễn Hữu Ân, ông Nguyễn Hữu Tứ, ông Trần Hoàng Nhịn và ông Phạm Minh Tâm
Phía đại diện hội đồng quản trị mới, ông Nguyễn Hữu Ân đã thông qua các tờ trình về sơ đồ tổ chức công ty, ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của công ty, tờ trình phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị, bầu chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và tờ trình bổ nhiệm Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Hải- chủ tịch Tập đoàn Hồng Hạc, đồng thời là cổ đông công ty

Phát biểu tại đại hội: ông Nguyễn Hải- chủ tịch tập đoàn Hồng Hạc đồng thời là cổ đông công ty cổ phần Hoa Mai Quán khẳng định: Ông tự tin công ty cổ phần Hoa Mai Quán sẽ phát triển và ngày càng mở rộng thêm chi nhánh thứ 4,5 ở quý I-2021, và mục tiêu sẽ là 15 chi nhánh Hoa Mai Quán trong năm tới, điều ông cần nhất là năng lực và con người, về chi phí và vốn ông sẽ đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động và phát triển, làm việc với cái tâm và cái tầm của trí tuệ, ông tin chắc rằng Hoa Mai Quán sẽ ngày càng tiến xa hơn.