Tuyển Dụng

TRƯỞNG/ PHÓ PHÒNG KINH DOANH

 • Nam / Nữ
 • Tân Bình, Hồ Chí Minh
 • Thoả Thuận

GIÁM ĐỐC TÀI CHÍNH

 • Nam/ Nữ
 • Tân Bình, Hồ Chí Minh
 • Thoả Thuận

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN TỔNG HỢP

 • Nam/ Nữ
 • Tân Bình, Hồ Chí Minh
 • Thoả Thuận

HOẠ VIÊN KIẾN TRÚC

 • Nam/ Nữ
 • Tân Bình, Hồ Chí Minh
 • Thoả Thuận

KỸ SƯ DỰ TOÁN

 • Nam/ Nữ
 • Tân Bình, Hồ Chí Minh
 • Thoả Thuận